Home
Member loginRegister
Dit is de publieke pagina van het project: WATERSTOF IN WAGENINGEN

Dit project adresseert een onderzoek naar het produceren van waterstof en methaan uit regionaal
verzamelde biomassa, ten behoeve van de productie van groene electriciteit, groene warmte en
groen gas.
Deelonderwerpen zijn:  
a) Inventarisatie van biomassa
b) Bewerking van de biomassa
c) Productie van waterstof
d) Productie van methaan uit het effluent van de waterstof reactor.
Contactpersonen zijn: bij de 
Gemeente Wageningen: Dhr H van Wichen  tel 0317 492920 of,
bij WUR: Pieternel.Claassen@wur.nl
 tel 0317-475325.

Het project wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door Novem.
Het onderwerp van dit project kan schematisch als volgt worden weergegeven: